Pomáháme školám s integrací ukrajinských dětí - Projekt 1+1+1=1 

Úvod » O nás » Projekty » Pomáháme školám s integrací ukrajinských dětí - Projekt 1+1+1=1 

Dům dětí a mládeže Větrník a jeho partnerská organizace Osiedlowy Dom Kultury Jelenia Góra letos spojili své síly a zkušenosti s integrací ukrajinských dětí a studentů do společnosti. V lednu proběhlo v libereckých základních školách 12 workshopů s cílem integrace ukrajinských dětí, zlepšení atmosféry ve třídách, wellbeingu a pozitivní motivace ve vzdělávání. Workshopy vedli naši i polští lektoři. Děti byly nadšené a pedagogové škol ocenili možnost sledovat své žáky při společných aktivitách a diagnostikovat případný vztahový diskomfort.

Projekt Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Název projektu: 1+1+1=1

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003268

Rozpočet projektu: 52 512 Euro

Hlavní partner: Osiedlowy Dom Kultury Jelenia Góra

Partner s finanční spoluúčastí: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, p.o.

Termín realizace: 1. 1. 2023 - 30. 11. 2023

Anotace projektu: 

Součástí projektu je realizace vzdělávacích a kulturních aktivit - divadelní dílny, festival dětského divadla na téma Ukrajina, videokonference pro pedagogy. Aktivity jsou určeny především dětem a mladým lidem ve věku 5-26 let z obou stran hranice (Poláci, Češi, Ukrajinci) a jejich pedagogům (kteří s nimi vedou divadelní dílny v rámci různých institucí a organizací). 

Projekt podpořila Evropská unie (Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko), Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj a Statutární město Liberec, děkujeme. Vložil(a): 08.02. 2023, Bc. Kateřina Sýbová

Zpět na výpis